0

شگفت انگیزترین آتشفشان های جهان اینجاست! – تور مالزی

       جهان گردی      ۲۹ دی, ۱۳۹۶

– ترجمه از حمید پاشایی: آتشفشان ها از دیرباز منبعی از افسانه ها و اسطوره ها بوده اند. از نظر فرهنگ های باستانی، قدرت آتشفشان ها را تنها می توان به عنوان اقدامات خدایان یا الهه ها توضیح داد