Category Archive : مهارت های زندگی

0

چرا رسم اعتدال و به درستی مصرف کردن از میان ما رفته؟ – تور مالزی

       مهارت های زندگی      ۱۹ آبان, ۱۳۹۶

هفته نامه کرگدن – نیوشا طبیبی: مهمانی هایمان به جای ساعتی به دور هم نشستن و سخن به نیکویی گفتن تبدیل به نمایشی تهی از مهر و عاطفه شده، ضیافت های مان در غذاخوری ها مسابقه انباشتن میز از خوراکی…… بیشتر »

0

کِی و برای چه مشکلی باید به روان شناس مراجعه کنیم؟ – تور مالزی

       مهارت های زندگی      ۱۶ آبان, ۱۳۹۶

هفته نامه همشهری جوان – الناز اسدی: زمانی اگر احوال کسی پریشان می شد، دستش را می گرفتند می بردند پیش دعانویس، برایش سرکتابی باز می کرد، طلسمی می نوشت می داد در آب حل کنند و به خوردش بدهند…… بیشتر »

0

بیمه بیکاری در ایران و مقایسه با دنیا – تور مالزی

       مهارت های زندگی      ۲۴ مرداد, ۱۳۹۶

ماهنامه پیشه و تجارت – سید محمدرضا متقی: شاید اگر به قرن ۱۰ برگردیم، هیچ کس حتی به مخیله اش هم خطور نکند که روزی به کسی که کار نمی کند حقوق پرداخت شود؛ تازه نه برای اشراف و روحانیون…… بیشتر »