Tag Archive : سفر نوروزی

0

راهنمای سفرهای نوروزی عتبات عراق – تور مالزی

       جهان گردی      ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶

 با توجه به شرایط امنیتی، سیاسی و اجتماعی در عراق، اجرای برنامه‌های مدون و از پیش تعیین شده در این کشور قابل تضمین نیست و همگی نسبی است، لذا امکان تغییر در برنامه‌ی اسکان، ‌تغذیه، حمل ونقل (هوایی و زمینی)،…… بیشتر »