تور چین ارزان: خانه ملت ، عسگری: عضویت در سازمان شانگهای کارت های مؤثری را برای بازی در حوزه اقتصاد در اختیار ایران قرار خواهد داد

به گزارش مالزی ارزان، خبرنگاران - رئیس فراکسیون دیپلماسی مالی مجلس شورای اسلامی عضویـت کشـورها در سـازمان همـکاری شـانگهای را موجـب تقویت رویکرد چند جانبه گرایی و ارتقاء دیپلماسی همسایگی و منطقه ای و زمینه حضور موثرتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی دانست.

تور چین ارزان: خانه ملت ، عسگری: عضویت در سازمان شانگهای کارت های مؤثری را برای بازی در حوزه اقتصاد در اختیار ایران قرار خواهد داد

با ما همراه باشید و با تور چین ارزان از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

مهدی عسگری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره ظرفیت بالای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای برای ایران، گفت: عضویـت کشـورها در سـازمان همـکاری شـانگهای موجـب یکپارچگـی و هم افزایی در تصمیـم گیـری های اقتصـادی میان اعضا و تاثیرگذاری بیشـتر در عرصـه اقتصـاد دنیاـی می گردد. این سـازمان باتوجه به حضـور دو عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملل، نیمـی از جمعیـت جهـان، حضـور سـه کشـور گروه بریکس، حجم اقتصـادی 23 هزار میلیـارد دلاری، از ظرفیـت بالایی بـرای انجام مبادلات اقتصـادی برخوردار اسـت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اهمیت بالای این عضویت برای ایران اضافه نمود: عضویت دائم ایران در شانگهای از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ ایران از سال 2005 میلادی به اسم عضو ناظر این سازمان به تعداد می رفت و اکنون با پیوستن آن به اسم یک عضو دائم می توان امیدوار بود که سطح تعامل و تجارت خارجی ایران با اعضای شانگهای افزایش یابد.

شانگهای ما را در جهت تحریم ناپذیری مقاوم تر خواهد نمود

عسگری عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای را مساوی با باز تر شدن دست ایران در زمینه مقابله با تحریم ها دانست و گفت: با استفاده درست از ظرفیت های گوناگون کشور های عضو این سازمان می توانیم در مقابل محدودیت هایی که اروپایی ها و آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال نموده اند، با قدرت بیشتری ایستادگی کنیم، هر چند نباید فراموش کرد که تعاملات گسترده ایران در سطوح مختلف سیاسی با کشورهای دنیا، باید به اسم یک راه حل استراتژیک از سوی ایران در عرصه بین الملل در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه اضافه نمود: عضویت ایران در پیمان شانگهای، کارت های قدرتمندتری برای بازی در حوزه های مختلف در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتوانیم نقش موثرتری در پیمـان هـای اقتصـادی آسـیایی، اقیانوسـیه و پاسـفیک ایفا کنیم. در واقع عضویت ایـران در پیمان شـانگهای ایجاد یک نقش جدیـد بـرای ما در عرصـه بیـن المللـی اسـت که در پی آن می توانیم بسـیاری از اسـتانداردهای سـابق خـود را بهبود ببخشیم و بـا ارتقا فاکتورهـای سیاسـت بیـن المللی خـود، در پی بـازی در زمین هـای تحریم ناپذیرتر باشیم.

عضویت ما علاوه بر تاثیر روی تعاملات اقتصادی، همکاری های بانکی، امنیتی و سطح بازرگانی ما را هم افزایش می دهد

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ظرفیت های شانگهای را محدود به بهبود و افزایش تعاملات اقتصادی ایران در منطقه و دنیا دانست و ادامه داد: سـازمان همکاری شـانگهای سـازمانی میان دولتی است که برای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شـده اسـت. این سـازمان در سـال 2001 توسـط کشور های چین، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزستان، تاجیکسـتان و ازبکستان با هدف برقـرار کـردن موازنـه در برابـر نفـوذ آمریـکا و ناتـو در منطقـه، پایـه گـذاری شـد و در سـال 2015 با عضویت کشـور هند و پاکسـتان موافقـت شـد.

توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی سازمان شانگهای است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با شورای مشترک بانکی سازمان شانگهای چنین گفت: یکی از مهمترین دسـتاوردهای اقتصادی سـازمان شـانگهای توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی است. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی، تسهیل نظام تامین اقتصادی پروژه های مشترک سازمان است که اینکار آسیب پذیری تامین اقتصادی تعاملات اعضای این سازمان را به حداقل می رساند.

با توجه به حضور ایران، امکان تشکیل باشگاه انرژی در این سازمان افزایش یافته است

عسگری با اشاره به ظرفیت متقابل اعضای شانگهای و ایران در زمینه انرژی گفت: روسـیه در سـال 2007 پیشـنهاد تشـکیل یـک باشـگاه انـرژی را مطـرح کرد که مبادلات انـرژی را در میان اعضا تقویـت کند. هرچند این تشکیلات هنوز در ابتدای راه اسـت؛ اما حالا باتوجه به حضور ایران و روسـیه - با بیشـترین ذخایر انرژی فسـیلی- و دو بازار مصرف بزرگ چین و هند، میل اعضا برای تشـکیل یک باشـگاه انرژی و تاثیرگذاری بر بازار دنیای انرژی بسـیار بالا اسـت. پـروژه هـای مشـترک سـازمان در زمینـه انـرژی دارای اولویـت بالا هسـتند. ایـن پروژه ها شـامل کشـف، اسـتخراج و بهره بـرداری از حوزه های نفت، گاز و اسـتفاده مشـترک اعضا از منابع آب شـیرین است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر استفاده صحیح از فرصت های تجاری تمام کشور های عضو سازمان شانگهای، در مورد سایر فرصت های اقتصادی ایران از حضور در سازمان شانگهای گفت: حفـظ و گسـترش بازارهـای صادراتـی نفـت ایـران، تحکیم صندلی ایران در پروژه یک کمربند- یک جاده، کاهش فشار تحریمی آمریکا، حضـور در زنجیـره ارزش افـزوده کشـورهای عضـو بـا اسـتفاده از پتانسـیل انـرژی، نیـروی انسـانی، بـازار مصـرف، فرصـت هـای صادراتـی بـه غـرب و جنـوب آسـیا و اروپـا، زمینه سازی برای جذب سرمایه خارجی و استفاده از زیرساخت های حمل ونقل منطقه برای افزایش قدرت رقابت در صادرات کالا سرفصل ها و ظرفیت های مهم دیگری است که امروز در اختیار داریم و باید از آن ها به درستی استفاده کنیم.

منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 18 مهر 1400 بروزرسانی: 18 مهر 1400 گردآورنده: malaysianet65.ir شناسه مطلب: 1013

به "تور چین ارزان: خانه ملت ، عسگری: عضویت در سازمان شانگهای کارت های مؤثری را برای بازی در حوزه اقتصاد در اختیار ایران قرار خواهد داد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور چین ارزان: خانه ملت ، عسگری: عضویت در سازمان شانگهای کارت های مؤثری را برای بازی در حوزه اقتصاد در اختیار ایران قرار خواهد داد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید